Surf naar

WeMedia

Print blijft belangrijk onderdeel van het dagelijks leven

Bij Magazine Media begrijpen we als geen ander dat je niet nodeloos en hopeloos moet vasthouden aan het verleden. Anderzijds zijn we ook geen voorstander van de blinde verering van alles wat nieuw is en hoeden we er ons ervoor het kind met het badwater weg te gooien. Dat laatste is wat dreigt te gebeuren met printmedia. Gelukkig is er bij consumenten sprake van hernieuwde interesse in tastbare, niet-digitale zaken en wordt print voor hen een nieuwe luxe. Recent onderzoek bevestigt dat voor grote groepen mensen het gedrukte woord nog altijd heel belangrijk is in hun leven: ze begrijpen het beter en vertrouwen het meer.

Bijna 11.000 mensen in 10 landen werden ondervraagd over hun voorkeuren als het om lezen gaat. De overgrote meerderheid leest boeken en magazines liever op papier (72%) en zelfs bij dagbladen is er nog een kleine meerderheid papierliefhebbers (55%).

Graph - reading preferences different platforms

Print geeft vertrouwen en begrip

De meeste consumenten geloven dat ze beter begrijpen wat ze lezen als dat op papier gebeurt (65%) in plaats van online nieuws (49%). Ook is er meer vertrouwen (51% tegenover 24%). Er is grote ongerustheid over ‘fake news’ bij 76% van de ondervraagden. Deze resultaten sluiten naadloos aan bij de bevindingen van neurowetenschappelijk onderzoek, waarover we eerder al schreven.

Er is een verschil in leesvoorkeur bij verschillende soorten content. Mensen vinden lezen op papier over het algemeen aangenamer dan elektronisch, maar bij zakelijke communicatie van banken, energie-, nuts- en telecombedrijven geldt dat slechts voor 33% van de respondenten.

Digitale gevaren

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de mensen zich ongerust maakt over hun digitale media-gebruik: zo veel tijd bezig zijn met elektronische apparaten, zou slecht kunnen zijn voor de gezondheid (ogen, slaaptekort, hoofdpijn). Een derde vindt bovendien dat ze aan digitale overbelasting lijden.

Mensen besteden nu minder tijd aan lezen van boeken, magazines en dagbladen dan in het verleden. 76% geeft aan regelmatig nieuws via digitale apparaten te lezen en 50% geeft aan dit in de toekomst nog meer te zullen gaan doen. Dat geldt veel minder voor boeken en magazines, die door ongeveer de helft van de respondenten toch vooral op papier gelezen wordt.

Graph statements reading

Reclame en marketing

Ook voorkeuren voor marketing en reclame zijn in het onderzoek aan bod gekomen. Veel mensen blijken papieren mailings en leaflets, zowel geadresseerd als ongeadresseerd, eerder te lezen dan marketing-e-mails. Ze zijn ook eerder geneigd actie te ondernemen op basis van een advertentie op papier (magazines en kranten), vergeleken met online advertenties.

Graph advertising preferences

Online marketing is behoorlijk onpopulair bij de meeste consumenten, zo concludeert het onderzoek: maar liefst 57% probeert het actief te vermijden en 68% geeft aan er geen aandacht aan te schenken. 60% kan zich niet herinneren wanneer ze bewust op een online advertentie klikten. Zoals Juan Señor tijdens MAGnify ook al aangaf: de kans om door de bliksem getroffen te worden is groter dan dat je op een online advertentie klikt (tenzij je een dikke duim hebt).

Bron: Two Sides research

Lees ook: